samsunpdr.org

samsunpdr.org

Rehberlik Yönetmeliği İle Sistem Çökertilmiştir

Rehberlik Yönetmeliği İle  Sistem Çökertilmiştir
Kasım 11
00:00 2017

REHBERLİK YÖNETMELİĞİ İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ REHBERLİK SİSTEMİ ÇÖKERTİLMİŞTİR.

 

Millli Eğitim Bakanlığı son 10 yılda Cumhuriyet tarihinin en kötü ,yetersiz yönetimine maruz kalmıştır . Türk halkını kaygıya düşüren  şekilde karmaşa içindedir. Son on yılda 5 e yakın ortaöğretime geçiş sınavı başarısızlığı  50 bine yakın fetö ve diğer bölücü örgütlerle ilişkisi olduğu gerekçesiyle öğretmenin açığa alındığı, Öğretmen performans uygulaması, Sınıf geçme  ve sınav sisteminin süreli değiştirilmesi, Alan değişiklikleri saymakla bitiremeyeceğimiz boyutta başarısız olduğu için uygulamaları , vazgeçilen projeleri, kapıda atama bekleyen 400 bin öğretmenin çözümsüzlüğü, Kpss, ünv ve diğer sınav sorularının terör örgütlerine dağıtılması gibi bir çok konuda son derece vahim  tablo ile maalesef  karne notu dahi verilemeyecek basiretsilikte ve yetersizlikte yönetilmektedir.

BİLİMSELLİK YOK PROJE VE SİSTEM ÇÖPLÜĞÜ HALİNDE

Bilimsellik tamamen devre dışıdır. Kervan yola konulunca dizilir mantığı ile kişisel düşüncelerle sistemler ile oynanmaktadır.  Hatalar sonradan fark edilmekte ve maalesef  bu hataların acısını ve sorumluluğunu  ortaya atan uygulatan bürokratlar yerine Türk halkı ,öğrenci ve öğretmeni çekmektedir.

Devletimizin iki Milli bakanlığından biri olan, Milli Eğitim Bakanlığı Yıllarca fetö nun güdümünde iken bugün basiretsiz yetersiz  ve bilgisiz bürokratların elinde can çekişmektedir.

Bu kadar yanlış uygulama nedeniyle  milyonlarca  öğrenci ve velisi mağdur ediliyorken bakanlıktan  bir tane bürokratın istifa etmemesi veya görevden alınmıyor olması ise bir başka ilginç noktadır.

Sonuç olarak yine yanlışların cezası halka kesiliyor.

Sadece 1 ayda Bakanlıkta çöken sistem sayısı 4 tür.  Teog, Ygs, Öğretmen performans uygulaması ve en son Rehberlik hizmetleri. Ve bu sistemler maalesef Türk milleti, öğretmeni ve öğrencisinin başına çökmüş bürokratları ise halkı mağdur edecek ve var olan sistemi çökertecek yeni  çalışmalara devam etmektedir.

Bunun siyasi ve bürokratik sorumluluğu olmalıdır ancak maalesef  pişkinlik ve aymazlıkla sorumluluk alınmamaktadır.

En son Bakanlığın öğrenci ve veli açından en beğenilen ,memnuniyet düzeyi en yüksek olan  Çağdaş eğitimin en önemli boyutu olarak eğitim sistemine eklenen  Rehberlik hizmetleri ,10.11.2017 Tarih ve  30236 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Rehberlik hizmetleri yönetmeliği ile maalesef çökertilmiştir.

HUKUK VE YASA DİLİ YOK

Yönetmeliğe ilk bakışta hukuk  ve yasa dilinden uzak kahvehane ağzıyla yazıldığını görmek mümkündür. Öğretmen ve personelden elemanlar  ve bu diye bahseden  bir yasal düzenleme artık tarihe geçmiştir.

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK YOK SAYILMIŞ

Bilindiği gibi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans programı  Okullarda Rehberlik hizmetlerine personel ve uzman sağlamak için açılmış yegane lisans programıdır. Yönetmeliğin tanımlar kısmında bahsedilen meslekler ve uzmanlıklar içerisinde  Milli Eğitim bakanlığında olmayan kadro ve mesleklerden dahi  bahsedilirken Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü ya unutulmuş veya yok sayılmıştır.

Yönetmeliğin daha ilk sayfası  tanımlar kısmı ise Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümüne bir kin ,kıskançlık ve hasetin olduğunu açıkça göstermektedir.

REHBERLİK  HİZMETLERİ VE EĞİTİM KONUSUNDA YETERSİZ BİLGİSİZLER

Bize gösteriyor ki yönetmeliği yazan bürokratların  Rehberlik hizmetlerinden en küçük haberi bilgisi olmayan kişiler olduğunu , bu konuda yetersiz deneyim, donanım ve bilgiye sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Rehberlik Personeline öğretmenin yapacağı tüm görevler eklenmiştir. Nöbet, etüt, sınav ve başka  görevler nedeniyle Rehberlik uzmanı  öğrenci ile asla olumlu , terapötik yani karşılıklı anlayış ve işbirliği sağlayacak iletişimi kuramayacaktır çünkü artık Rehberlik uzmanı bir öğretmen erk ve görevlerini yapmak zorundadır.

REHBERLİK İŞLEYİŞİ YARA ALMIŞTIR

Öğrenciyi koridorda kavga ettiği için uyaran hatta disipline göndermek zorunda kalan Rehberlik uzmanın ve  öğrenci ile anlayış ve işbirliği üzerine kurulu iletişim beklenemez.

Rehberlik Hizmetleri personeli haftada bir gün nöbet tutacaktır ki bu hizmetin bir gün yapılamamasına neden olacaktır.

En vahim maddelerden birisi Öğrenci görüşmelerini Rehberlik personeli izinsiz yapamayacaktır. Öğrenci ile görüşmesi izne bağlanmıştır. Acil travmatik veya suç durumlarında Rehberlik personeli Okul müdüründen izin alamadığı takdire öğrenci ile görüşemeyecektir. Bunu sağlamak için okul müdürü görüşme nedenini sorduğunda  Rehberlik personeli gizlilik ilkesinden ödün mü verecektir?

Yine Öğrenci ile acil görüşmesi gerektiğinde okul müdürü yok ise ne olacaktır?  Okul idaresinin izin almak ile ilgili resmi olarak isteğinde  Öğrenci görüşmelerini yazılı istemek zorunda kalmayacak mıyız? Bu devletin işleyen bir mekanizmasını ortadan kaldırmamış mıdır?

ÖZLÜK HAKLARI GASP EDİLMİŞ, HUKUK YOK SAYILMIŞTIR

Aynı yönetmelikte 12 madde Anayasa , Devlet Memurları kanununa aykırılık teşkil etmektedir. 16 madde Devletin diğer yönetmeliklerine aykırı çatışan maddeler barındırmaktadır. Zaten hepsi 35 maddeden oluşan bir yasal düzenlemenın  19 maddesi Hukuksuz ve resmiyetten uzaktır.  10 Madde mobbing ve istismara neden olacak ayrıca yasaların korumaya aldığı özlük haklarını gasp eden içeriğe sahiptir.

Bu yönetmeliği hazırlayanların hukuk ve yasaları hiçe saydığı göz ardı ettiği hatta daha vahimi bilmediklerinin göstergesidir. Bu haliyle zaten yönetmelik  ölü doğmuştur . Bu konuda aylardır yaptığımız  uyarılarımıza ise  mahkeme iptal ederse yenisi çıkartırız diyebilecek kadar Bakanlık bürokratları devlet ciddiyetinden uzaklaşmışlardır.

Rehberlik personeli mobbin ,tehdit ve tacizlere açık hale gelmiş angaryalar yönetmelikle perçinlenmiştir. Rehberlik personelinin yaz tatili, günlük mesaisi, yasalarca korunan bir çok hakkı elinden alınmıştır.

PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETİ ORTADAN KALDIRILMIŞ UZMAN TANIMI GÖZARDI EDİLMİŞTİR

Yönetmelikte Psikolojik Danışma kavramın son derece yok sayılmış , bu hizmeti kimin yapacağı  nasıl yapılacağı kaldırılmıştır.  Oysa ki psikolojik danışma hizmeti ruh sağlığı ile alakalı sadece bu konuda eğitim alan Psikolojik Danışma ve Rehberlik , Psikoloji ve Psikiyatri uzmanları yapabilmektedir. Hali hazırda Yönetmelikle uzmanlık alanları yok sayılmıştır.

Yapılan bu çalışma ile halkın elinden çocukları için sağlanan ücretsiz psikolojik danışma hizmeti alınmış halkımız yüksek ücretlere özelde psikolojik danışma hizmetine mecbur bırakılmıştır.

ÇOCUKLARIN DESTEK KAPISI KAPATILMIŞ TACİZ TECAVÜZ VE İSTİSMARCILAR ARTIK DAHA RAHATTIR

Rehberlik Yönetmeliğine bize göre en çok sevinen kesim, taciz, tecavizcü  çocuk istismarcıları , kadın ve çocuk zorbalarıdır çünkü Ülkemizde bu noktada ihbar mekanizması ve devlete bildirimde bu duruma maruz kalan Kadın , çocuk ve diğer mağdurların devlette yegane sığınma kapısı yok edilmiştir.

Bizler korkusundan çocuğuna zülmeden kocasını,komşusunu, akrabasını ihbar edemeyen annelerin lütfen siz bunu çözün dediği kapıyken , bizler bir kız çocuğunun zorbalıkta,tecavüzde tek konuşabildiği kapıyken  maalesef bu ortadan kaldırılmıştır.

MEDYAYA BU KONUDA YANLIŞ BİLGİ VERİLMEKTEDİR.

Bazı sipariş medyalara Rehberlik yönetmeliği ile evde ziyaret, tercih dönemi hizmet gibi halkımıza şirin sahte bilgiler verilmektedir. Oysa ki Rehberlik persıooneli geçmişte bunu tek kuruş ücret almadan yapmakta hatta bunun karşılığında en küçük taltif ve menfaat gözetmemekteydi. 2017 yılı yaz ayının tam ortasında binlerce rehberlik personeli  gönüllü olarak binlerce tercih merkezlerinde  milyonlarca öğrenciye tercih yaptırmış ve 2016-2017 Eğitim döneminde binlerce aileye ev ziyareti gerçekleştirmiştir. Özetle Sipariş medyanın sunduğu gibi yeni hizmetler gelmemiş zaten vardır ve  aksine hizmet yok edilmiştir.

ÇALIŞMA ARD NİYETLİ VE KİŞİSELDİR DEVLET YÖNETİMİNDEN UZAK BİLİNÇLE YAPILMIŞTIR.

Bu vahim yanlış çalışmanın gelecekte ortaya çıkacak sıkıntıları noktasında sorumluları Milli eğitim Bakanlığı ve bu bilim ve yasa dışı çalışmayı yapan bürokratlarıdır.

Bu çalışma  bilimsel değil, kişiseldir. Devletçi değil özeldir.

HUKUK, MAHKEME SÜRECİ BAŞLAYACAKTIR

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Olarak Hukukçularımız ile çıkarılan bu garip çalışmayı inceliyoruz ve mahkemeye gidiyoruz. Bunun yanında tüm sendikalar  Sivil toplum kuruluşları ,üniversiteler tepkilidir ve Hukuksal ve yasal tepkilerini koymaktadır.

Yayınlanan yönetmeliğin hukuki olmayan ve hizmete aykırı olan ,Meslektaşlarımızın özlük haklarını gasp eden maddelerine karşıyız her türlü hukuki ve yasal mücadele yapılacaktır.

Bu yönetmeliği çıkaran siyasi yapı ve  bürokratlar ise halkımız ve Psikolojik danışma ve Rehberlik hizmetleri yürüten personelin zihnine sistemi çökerten,çalışmaz hale getiren. Halkın hizmetini verilen makam ve  yetki ile yok etmiş kişiler olarak kazınacaktır.

 

 

Oğuz ÖZAT

Türk PsikolojikDanışma Ve Rehberlik Derneği Samsun Şube Başkanı

 

 

 

About Author

samsunpdr

samsunpdr

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Şubesi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Only registered users can comment.

[ultimatemember form_id=4523]

Takvim

Kasım 2022

Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Fotoğraflar

Please check your feed, the data was entered incorrectly.

İletişim

(362) 999 1090 - (533) 151 7470
Çiftlik Mah. Lise Cad. No:32 B Blok Kat:3 Daire:3 55060 İlkadım/SAMSUN
Pazartesi.....:
Salı.............: 12:00–18:00
Çarşamba...: 12:00–18:00
Perşembe...: 12:00–18:00
Cuma..........: 12:00–18:00
Cumartesi...: 09:00–15:00
Pazar..........: 09:00–15:00